Kontakt

"IMES" Mesna industrija d.o.o.
10430 Samobor, Katarine Zrinske 9

MB 03281744
OIB 98977696676

 

Žiro račun:
ERSTE: 2402006-1100060482
PBZ: 2340009-1102710531
ZABA: 2360000-1101907051
SAMOBORSKA BANKA: 2403009-1120002216
HPB: 2390001-1100320727

E-mail: imes@imes.hr

 

Direktor:

  • tel: 01 33 25 290
  • fax: 01 33 25 283
  • adresa: 10430 Samobor, Zagorska 2

 

Komercijala:

  • tel: 01 33 60 536
  • fax: 01 33 60 939
  • adresa: 10430 Samobor, Katarine Zrinske 9

 

Računovodstvo:

  • tel: 01 33 61 096
  • fax: 01 33 25 283
  • adresa: 10430 Samobor, Zagorska 2

Novosti

01. 2010.

Napravljen je redizajn stranica

01. 2010.

Tehnološke inovacije u obradi mesa i preradi - povećanje kapaciteta za cca 50 %

01. 2010.

Proširenje linije prerade mesa - divljač - paštete od mesa jelena i vepra i kobasica za kuhanje od jelena i vepra. U pripremi su još neki novi proizvodi na bazi divljači

01. 2010.

Uvođenje i primjena sustava HACCAP-a u klaonici i preradi mesa

01. 2010.

Ljudski resursi - ekipiranje u tijeku

Recepti s našim proizvodima